Kontaktinformation

Om du har sett ett rovdjur eller spår av rovdjur eller hittat kadaver av tamdjur
Rovdjursobservationer kan även rapporteras i Skandobs

För mer information om ersättning för tamdjur kontakta

Mer information om rovdjuren hittar du på
För övergripande information om rovdjur kontakta

Rovbase tillhandahålls av Miljødirektoratet i Norge i samarbete med Naturvårdsverket i Sverige. På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för svenska användare. Om du har frågor om webbtjänsten kontakta
Naturvårdsverket
Besöksadress Stockholm: Valhallavägen 195, 115 53 Stockholm
Besöksadress Östersund: Forskarens väg 5, 831 40 Östersund
Postadress: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Tlf: 010-698 10 00
E-post: registrator@naturvardsverket.se

Miljødirektoratet
Besöksadress: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Postadress: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Tlf: +47 73 58 05 00
Faks: +47 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no