Hjälp
  Varg Björn Lodjur Järv
Synobservation
Fotspår
Spillning
Revirmarkering
Föryngring
Märken på träd
Hår
Lega
Grävt
Felaktig observation
Flera observationstyper
  Varg Björn Lodjur Järv Kungsörn Okänt fredat rovvilt
Får
Ren
Hund
Get
Nötkreatur
Häst
Svin
Fjäderfä
Hjort
Bisamhälle
Annat djur
Ensilagebal
Annat objekt (inte djur)
Varg
Björn
Lodjur
Järv
Varg
Björn
Lodjur
Järv
Oklassificerad
Mårdhundsobservation
Död mårdhund