Leveområde

Kongeørn har en vid utbredelse på den nordlige halvkule. Den hekker i store deler av Nord-Amerika, Europa og østover gjennom Russland til Stillehavet, i deler av Nord-Afrika og deler av Asia sør for Russland. I Norge hekker kongeørn i alle fylker bortsett fra Vestfold, Østfold og Oslo og Akershus.

I Norge hekker kongeørn i skog og fjelltrakter, samt på øyer langs kysten (særlig fra Møre og Romsdal og nordover). Fjellnære skogsområder er svært viktige leveområder for kongeørnen. Voksne kongeørner er stort sett standfugler som holder seg i territoriet sitt året rundt.

Ringmerkingsstudier viser at ungfuglene som ikke har egne territorier trekker sørover eller ut til kysten i løpet av høsten. I de senere år har flere kongeørnunger i Finnmark blitt utstyrt med satellittsendere. Data fra disse senderne tyder på at de fleste ungfugler trekker ut av fylket på den mørkeste tiden av vinteren, og kommer tilbake fra slutten av mars. Ungfuglene kan trekke lange strekninger i sørlig retning, opptil 1500 km, og overvintringsområdet dekker store deler av Fennoskandia, fra sør i Finland og Sverige opp til Lofoten.