Biologi

I Norge hekker kongeørn i skog og fjelltrakter, samt på øyer langs kysten (særlig fra Møre og Romsdal og nordover). Fjellnære skogsområder er svært viktige leveområder for kongeørnen. Voksne kongeørner er stort sett standfugler som holder seg i territoriet sitt året rundt.

Forplantning

Kongeørn hekker fra 4-5-årsalderen og legger vanligvis to egg. Reiret kan ligge i bergvegger eller i store trær. Eggleggingen starter allerede i mars-april og gjerne helt i begynnelsen av mars i Sør-Norge. Når eggene er lagt, ruges de i ca. 43 dager og etter klekking blir ungene i reiret i 10-11 uker. I løpet av juli vil ungene være flyvedyktige. Kongeørnen har ofte flere alternative reir innenfor sitt territorium som den veksler på å bruke. I den perioden kongeørnen har egg er den følsom for forstyrrelser. Mattilgangen har stor innvirkning på om et par går til hekking og hvorvidt det er nok mat til ungene og iår med svak småviltbestand kan ørneparet stå over hekking. En annen faktor som påvirker hekkingen er været og snøvær under rugeperioden kan føre til avbrutt hekking.

Føde

Kongeørnens føde består i hovedsak av fugl og pattedyr. Ørnen kan nedlegge et bytte på størrelse av en trost og helt opp til reinsdyr størrelse. Den er en utpreget generalist og tar hva årstiden har å by på, alt fra frosk via mer vanlig bytte så som kråkefugl, hare og skogsfugl til større bytte som reinsdyr. Kongeørnen er en svært god jeger, men er samtidig en åtselseter. Når det gjelder større byttedyr som rein er det ofte vanskelig å avgjøre om ørnen har nedlagt byttet selv, eller om den har funnet det som kadaver. Norske studier har vist at kongeørna vil få problemer med å fly av gårde med bytte som veier over 1 kilo. Ørna må derfor partere byttet på bakken i de tilfeller dette er fra hare størrelse og oppover.

Et individs gjennomsnittlige fødebehov per døgn er på 200-300 gram og ett beregnet årlig behov for ett kongeørnpar som ikke skal forsørge unger er på ca 168 kg.