Bestandsstatus

Kongeørn ble fredet i Norge i 1968, og etter dette har antallet kongeørn økt moderat. Bestandstallene oppgis i par/territorier.

Hvert par har sitt territorium som de forsvarer mot andre kongeørner. Ikke alle territorier er i bruk hvert år. Kongeørnbestanden er i 2008 vurdert til 1163-1441 par/territorier. Dette er en økning fra 2002 hvor bestanden ble estimert til 836-1190 par/territorier. Regner vi med ikke-hekkende fugler er den totale bestanden av kongeørn på 2000-2800 individer om våren.

I Sverige, der arten er klassifisert som nær truet, hekker rundt 500 par og en ny rapport fra Naturvårdsverket ønsker å bedre bevaringsarbeidet med kongeørn (Åtgärdsprogram for kungsørn 2011-2015). Undersøkelser fra Sverige viser at det var hekkeforsøk i 57 prosent av de kjente territoriene i 2007, og av disse var det bare 48 prosent som var vellykkede hekkinger. Det vil si at hekkingen kun var vellykket i 27 prosent av territoriene. Dette ble likevel ansett som et godt år. I Norge viser tall fra utvalgte områder samme mønster.

Den Europeiske bestanden teller mellom 7900 og 10000 par og dette tilsvarerbortimot 10 % av verdensbestanden