Leveområde

Jerven lever i fjell, på tundra og i nordlige skogsområder både i Eurasia og i Nord-Amerika. I Norge finnes den først og fremst i fjellområdene langs riksgrensa mot Sverige og Finland, fra Sør-Trøndelag og nordover. Det finnes en mindre bestand i sentrale fjellstrøk lengre sør i Norge.

Sammenlignet med rovdyr av tilsvarende størrelse, så benytter jerven svært store leveområder. Leveområdene varierer med områdets kvalitet, kjønn og status til de forskjellige individer.

Hunner med unger har de minste leveområdene som varierer fra 40 - 140 km², mens hunner som ikke har unger og hanner bruker områder som varierer fra 200 - 1500 km². Bruken av leveområdene varierer med årstid. Om vinteren forflytter områdebruken seg til mer lavereliggende terreng trolig fordi det på denne tiden finnes større tilgang på byttedyr og åtsel her.