Leveområde

Gaupa er i dag er utbredt over store deler av Nord- Europa. I Skandinavia er den utbredt i Norge, Sverige og deler av Finnland. I Norge finner vi gaupa i hovedsak fra sørøst Norge og nordover til Finnmark. På vestlandet finnes den ikke i faste bestander og er mer sporadisk.

Det er stor variasjon i gaupas leveområdestørrelse, fra rundt 300 km2 i sørøst Norge til opp mot 4000 km2 i Troms og Finnmark. Årsaken til den store variasjonen er tilgangen og tettheten av byttedyr. De fleste unge gauper vandrer ut fra leveområdene sine det første leveområdet, og de kan vandre svært langt, ofte mer enn 150 km for å finne nye leveområder. Unge hanner går gjerne lengre enn hunner før de slår seg ned.

Forvaltningsområder for gaupe i henhold til de regionale forvaltingsplanene

De regionale rovviltnemndene har i sine forvaltningsplaner avgrenset områder hvor det nasjonale bestandsmålet for arten skal oppnås. Forvaltningsområdene for gaupe har følgende avgrensning: